Toote tagastamine

1. Gamepood.ee e-poest ostetud toodetele kehtib 14 päeva jooksul tagastamisõigus. Tarbijal on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul ning kauba peab tarbija tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest. 2. Toote tagastamiseks või väljavahetamiseks on vajalik tootega ostmisel kaasas olnud müügiarve. 3. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Gamepood.ee e-poe aadressil admin@gamepood.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Samuti täpsustage oma e-kirjas järgmise info: tagastatav toode, originaalarve number ning tarbija arveldusarve kuhu raha tagasi kanda. 4. Tagastatav toode ei tohi olla kahjustatud ning peab olema täiskomplektne ja originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks 5. 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgmiste kaupade/juhtude puhul: - tagastatav kaup on kasutatud; - toode ei ole originaalpakendis või on originaalpakend kaotanud kaubandusliku välimuse; - toode on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt; - ostjaks on juriidiline isik või firma; - tagastamisele ei kuulu arvutimängud ja arvutitarkvara. 6. Raha kanname tagasi Tarbija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest. 7. Gamepood.ee e-poel on õigus tagasi toodud toote hüvitise kulud kinni hoida 15 EUR'i ulatuses ning selles mahus tagastavast summast maha võtta. 8. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Gamepood OÜ; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Gamepood OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Gamepood OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Gamepood OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.